Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2018-03-05 15:20 i Långareds skola Alingsås
Vi kommer att studera olika världsreligioner och jämföra dem för att se skillnader och likheter.
Grundskola 5 Religionskunskap
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med judendom, kristendom och islam. Vi kommer att studera likheter och skillnader mellan religioner och diskutera hur religionerna påverkar människors sätt att leva.

Innehåll

Vi kommer att ha en hel del gemensamma genomgångar, söka fakta i böcker och på internet, diskutera tillsammans, se på filmer och göra uppgifter. Eleverna får ett häfte med de begrepp som är centrala för området. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med skolverkets bedömningsmaterial i religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: