Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter & Minoritetsspråk

Skapad 2018-03-05 15:29 i Hedekas skola Munkedal
Under 2 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområde i svenska.
Grundskola 5 Svenska
2018 Vt

Under 2 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområde i svenska.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSSÄTT

Vi kommer att diskutera minoritetsspråk och dialekter i grupp i klassrummet. 

Vi kommer att se på film där minoritetsspråken är i fokus.

Du kommer att få i uppgift att leta dialekter/språk på internet.

Du kommer att skriftligt få beskriva minoritetsspråken, likheter och skillnader i svenska språket och de nordiska grannländerna. 

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång. Genom:

 • muntlig aktivitet vid genomgångar

Sker individuellt. Genom:

 • skriftligt test kring minoritetsspråk och dialekter

DOKUMENTATION

Se kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Dialekter & Minoritetsspråk

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i svenska:

 • Sv  E 6   Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
 • Sv  C 6   Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
 • Sv  A 6   Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: