Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande Rubinen vt18

Skapad 2018-03-05 15:39 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Planerade insatser

Tema ”Jag och min kropp”

Under vårterminen har vi valt att arbeta i 3 åldersindelade grupper. För att skapa en röd tråd för hela Rubinen så kommer alla grupper utgå från ett gemensamt tema; ”Jag och min kropp”.

Vi har valt temat utifrån de prioriterade läroplansmålen som handlar om kroppen och identitet, då vi ser att de hänger samman. ”Jag” och ”min kropp”. Vi tänker att vi har en gemensam uppstart. I grupperna kommer vi sedan följa barnens intresse och nyfikenhet för att se vart projekten leder oss. Vi startar med en skattjakt, då får barnen leta ledtrådar som vi tillsammans lägger ihop till ett stort pussel som föreställer en kropp. Barnen får gissa temat och vi sjunger sånger på temat. Tanken är att vi senare fördjupar oss vidare i de mindre grupperna. Nedan följer ämnen som vi tänker ska vara med i temat;

Kunskaper om kroppen
Kroppsdelar, sinnen, hälsa, livets gång.

Grov/finmotorik och koordinationsförmåga
Utveckla lilla verkstan med nya tekniker. Samt skapa ett grovmotorikrum. Miniröris, uterörelse. Hinderbana.

Kroppsuppfattning
Massage, självporträtt, miniröris.

Hälsa och välbefinnande
Vad behöver vi för att må bra? Olika former av avslappning. massage. Sömn, kost, rörelse, lust/intresse.

Identitet
Synliggöra barnens identitet på olika sätt. Vad är jag bra på? Vad tycker jag om?Självporträtt, ”hjärta”, plats i samlingen. Genom vårt förhållningssätt. Stötta och uppmuntra idéer och initiativ.

 

Tre stationer på måndagar
På måndagar kommer vi ha tre olika stationer där barnen får uppleva olika aktiviteter. De tre olika stationerna kommer att vara massage, mini-röris och olika rörelseaktiviteter utomhus. Barnen kommer genomföra de olika aktiviteterna två veckor i rad och sedan byter vi aktivitet. Pedagogerna kommer hålla i samma aktivitet medan de olika grupperna får testa de olika aktiviteterna.

Utedagar
Under våra utedagar kommer vi gå till olika utflyktsmål. Beroende på vilket spår projekten i grupperna tar tänker vi att vi kan fortsätta med tema kroppen även under våra utedagar. Exempelvis kan vi ha med oss uppdrag som har med kroppen att göra eller kopplat till grovmotorik.

Sångsamlingar
Under fokusområdet Utvecklingen och lärande vill vi utveckla våra sångsamlingar som vi har på fredagar. Tanken är att vi behöver ta fram ett grundutbud av sånger som vi tränar på just nu, där vi kan utmana barnen i deras sångutveckling. Vi introducerar också nya sånger under sångsamlingen. På våra sångsamlingar tänker vi även introducera och jobba mer med rytmik.

Vi ska introducera veckans sång/ramsa under måndagens stormöte, under veckan tränar vi sedan på sången/ramsan i våra minimöten.

 

 Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 • Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
 • upptäcka samband och öka förståelse med enkel teknik i vardagen.Vi vill lära oss och utveckla kunskaper i digital teknik tillsammans med barnen, gärna kopplat till temaområdet.
 • Använda sig av begrepp som är kopplade till temaområdet.
 • visa glädje över att röra sig och vågar utmana sin motorik och koordinationsförmåga .
 • utveckla sin kroppsuppfattning
 • värna om sin hälsa och välbefinnande

 

Metodval

 • Observationer

 • Filma

 • Reflektion med barnen

 • Fältanteckningar

 

Nyckelbegrepp

 • Vill

 • Våga

 • Kan

 • Nyfikenhet

 • Lära mig

 

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag kan..."

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: