Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Löst och Blandat

Skapad 2018-03-05 15:50 i Hedekas skola Munkedal
Kemiområde om lösningar och blandningar.
Grundskola 5 – 6 Kemi
2018 Vt

Under 8 veckor, ett tillfälle i veckan, arbetar vi med ämnesområdet Kemi.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet Kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSSÄTT

Introduktion
Gemensam uppstart och introduktion av laborationsrapport

Arbetspass där teori och praktiskt arbete varvas såsom;

 • Idéhistoria om lösningar och blandningar
 • Fakta om lösningar och blandningar med de begrepp som ska kunnas, såsom;
  lösning, mättad lösning, olösligt, slamning, avdunstning, filtrering
 • Experiment där vi tittar på de olika begreppen i ett praktiskt arbete i grupp

samt diskussioner och egen utvärdering och reflektion av eget arbete

 

 

 

 

BEDÖMNING

Sker under arbetets gång

Inlämning av eget skriftligt arbete där de kemiska begrepp och  viktiga ord som vi pratat om finns med

Genomförda praktiska uppgifter och dokumentation av dessa i LAB-häfte

Deltagande i diskussioner där egna tankar kring kemi, lösningar och blandningar kommer fram

DOKUMENTATION

Se kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Dessa kunskapskrav bedöms du emot i ämnet Kemi

Nivå A

 • Ke  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Nivå C

 • Ke  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Ke  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  C 6   Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.

Nivå E

 • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: