Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2018-03-05 15:59 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Ordbilder i min vardag
Grundsärskola 4 – 9 Svenska
Utveckla förmågan att läsa och skriva enkla texter.

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att läsa och skriva enkla texter.

Mål

 • Jag läser enkla meningar bestående av ca 4-8 ord, ca två - fyra meningar / sida.

Innehåll

 • Jag övar i 1-1-situation samt självständigt.
 • Jag övar under samlingen och andra gruppaktiviter.
 • Jag övar genom att läsa högt samt skriva genom övningsböcker.
 • Jag övar genom att skriva på symwriter efter förebild.

Bedömning 

 • Jag kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord.
 • Jag kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: