Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering på avd. Rosen

Skapad 2018-03-05 16:24 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Vi har en barngrupp på 17 barn i åldrarna 1-4 år. Vi vill kunna erbjuda barnen fler möjligheter till användning av olika digitala verktyg.

Innehåll

Nuläge

I nuläget har avdelningen Rosen tillgång till två I-pads, en projektor, kamera på telefon, en dator, en bee-bot och en "puck"(wifi mikroskop).

 

 

I-pad: vi projicerar mot vägg eller i tält olika filmer med anknytning till barnens lek. Exempelvis åker vi tåg tillsammans med barnen eller kollar på rymden.

Vi använder oss utav den som ett pedagogiskt redskap. Till exempel för att utföra olika uppdrag med barnen, som att leka kurragömma av olika föremål. Att hitta det gömda äpplet med hjälp av bilden i Ipaden.

Vi använder oss av Kidsread och Ugglo till att läsa och höra böcker med barnen.

Vi använder oss av olika pedagogiska appar tillsammans med barnen.

Projektor: Vi har en projektor som vi kan flytta med oss och placera där behovet behövs för tillfället. Kan vara ett problem ibland att hitta lösningar till att rigga upp den på ett lämpligt sätt, då det är så många kablar som behövs. Har efterfrågat om det finns projektorer som kan nå exempelvis en i-pad utan kablar.

Tillsammans med barnen har vi projicerat på vägg och i tält. Vi utgår från barnens intresse och lek till att kunna titta på olika filmer och klipp. exempelvis åker vi tåg, undersöker rymden och stjärnor, samt tittar på snö och regn. Barnen har även stort intresse av babblarna och sång och dans, så vi har tittat på olika filmer och sång som vi dansar till.

Vi läser och hör böcker genom kidsread och ugglo med hela barngruppen, som vi projicerar på vägg för att alla barn ska lättare kunna se bilderna.

Kamera: Vi använder oss utav kameran på våra telefoner och även I-paden till att fotografera barnens lärande. Vi dokumenterar barnens lärande och tillsammans med barnen gör vi även reflektioner på veckan som varit.

Barnen har fått tagit självporträtt med hjälp av I-paden och telefonen. Som vi sedan använt oss utav bilderna i olika teman.

Dator: Vi pedagoger använder oss utav den till att dokumentera och analysera. Tillsammans med barnen har vi tittat på hur bokstäverna ser ut. Barnen har till exempel fått provat på att skriva sina namn.

Bee-bot: Vi har börjat att introducerat Bee-boten med flera barn.

Puck (wifi mikroskop): Har ännu inte introducerat pucken för barnen.

 

Mål

Börja planera för att använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Ge barnen fler digitala upplevelser samt börja använda oss utav fler digitala verktyg.

Introducera QR-koder för barnen och använda oss utav dem i verksamheten.

Introducera PUCKen för barnen.

Introducera Bee-boten för Fler barn.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få fler möjligheter till användandet av digitala verktyg samt utveckla barnens digitala kompetens. Öka barnens intresse för de digitala verktyg vi erbjuder i vår pedagogiska verksamhet. 

 

Genomförande

Vi ska planera för att använda oss utav de digitala verktyg, som vi har på förskolan, i det pedagogiska arbetet med barnen.

Introducera bee-boten för Fler barn.

Lära oss hur QR-koder fungerar och börja använda oss utav dem i den pedagogiska verksamheten.

Lära oss hur vår PUCK (wifi mikroskopet) fungerar och introducera den för barnen.

Fortsätta att använda oss utav projektorn till att kunna projektera storbild på vägg och tält, samt till reflektion med barnen.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Tillsammans med barnen filmar, fotar och antecknar vi barnens Lärprocess. Dokumentationen sker fortlöpande i Unikum.

Ansvar

Hela arbetslaget på avd. Rosen ansvarar för att målen skall uppnås.

Uppföljning

Genom Unikum följer vi upp och utvärderar hur arbetet har gått. Tillsammans på våra planerings-måndagar gör vi reflektioner över hur vi använt oss av våra verktyg och hur vi kan utveckla arbetet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: