Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtiden Norouz, Eldfest i Iran

Skapad 2018-03-05 17:54 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Modersmål
Det är så trevligt att man firar vårens ankomst efter den långa och kalla vintern. Glad Norouz!

Innehåll

Avsnitt 1

mål är att :  
-Ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt kulturella identitet     

- Att kunna uttrycka sig i tal och skrift om nyårstraditionen.
- Att kunna lära sig och känna till seder och bruk om högtiden i hemlandet samt jämföra dessa med nyårshögtiden i Sverige.
innehåll:
Du kommer att lära dig allt om:
- Norouz ,nyårsduken med " Sju S " och trettondagsafton
- Eldfesten, har vi någon liknande fest i Sverige?
-Vilka är skillnaderna och likheterna mellan Eldfesten och Valborg?
- Kalendern, vilket år har man nu och varför
- Vilka länder och folkgrupper firar högtiden


Avsnitt 2

Arbetssätt:

- Genomgångar 
 - Läsning,skrivning
- Muntliga framträdanden
- Diskussioner om högtiden
- ritning på egen hand
- titta på filmer om Eldfest, Nyårsfest och den trettondagen ( سیزده بدر)

Material:
Stenciler, internet, film

 

Bedömning:

 - Du ska kunna berätta,  skriva och framföra dina åsikter om:
- Hur man firar Norouz, Eldfesten och Trettondagsafton.
-  Du ska kunna jämföra dessa högtider med nyårsfirandet i Sverige.

Avsnitt 4

Dokumentation:

Elevernas bedömning av varandra, unikum och utvärdering i slutet av lektionen

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

·        Syfte

 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

·        Centralt innehåll

 •  Ml  4-6Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  4-6Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 •  Ml  4-6Tala, lyssna och samtala Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 •  Ml  4-6Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 •  Ml  4-6Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 •  Ml  4-6Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

·        Kunskapskrav

 •  Ml  E 6Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
 •  Ml  E 6Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
 •  Ml  E 6Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  E 6Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enklaresonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 •  Ml  E 6I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss delupprätthåller samtalet.

 Ml  E 6Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: