Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-våren

Skapad 2018-03-05 18:55 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Hur ser det ut på våren? Vad vet du om Droppe? Vad vet du om blommorna och träden? Vad gör djuren? Var är alla insekter? Under lektionen kommer vi att: •Prata och läsa om vad som händer i naturen på våren. •Titta på film, samt läsa en saga om vatten. •Studera några djur och rita och skriva om dem. •Prata om likheter och skillnaden mellan olika träd. •Prata om likheter och skillnaden mellan olika vårblommor. •Prata om flyttfåglar som kommer tillbaka och ta reda på vad fåglarna gör på våren.

Innehåll

Bedömning:

 • Du ska ge exempel på hur det kan se ut i Sverige på våren.
 • Du ska kunna förklara enkelt vattnets kretslopp.
 • Du ska kunna några olika vårblommor, samt förklara likheter och skillnader.
 • Du ska kunna förklara likheter och skillnader mellan några olika träd.
 • Du ska kunna några Svenska fåglar och vad de gör på våren.
 • Du ska kunna rita och diskutera vad som händer i naturen på våren.
 • Du ska kunna skriva en text om ett djur/insekt.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
V 10 - v 20.

 

Språkmål:

Kunna förklara likheter och skillnader mellan olika blommor och olika träd genom att använda dig av Venndiagram.

Kunna skriva en enkel faktatext

Kunna delta aktivt i diskussioner i klassen.

 

Begreppslista:

 • varmare
 • vår
 • förklara
 • exempel
 • Sverige
 • djur
 • vårblommor
 • snödroppe
 • vintergäck
 • krokus
 • påsklilja
 • tulpan
 • blåsippa
 • vitsippa
 • vatten
 • kretslopp
 • bok
 • ek
 • björk
 • pil
 • Jämföra
 • gök
 • duva
 • gråsparv
 • koltrast
 • svala
 • sädesärla
 • likheter/skillnader
 • insekt
 • humla
 • bi
 • nyckelpiga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Våren

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Vattnets kretslopp
Du kan förklara enkelt vattnets kretslopp.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
du kan rita vattnets kretslopp (Droppe en vattensaga)
du kan rita och beskriva på egen hand i skrift vattnets kretslopp.
Vad händer i naturen på våren?
Du kan ge exempel på hur det kan se ut i Sverige på våren. Ex. vårblommor, knoppar på träd, varmare, flyttfåglarna kommer tillbaka eller att insekterna och djuren i dvala vaknar.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan ge två exempel på vad som händer på våren i bild eller skrift.
Du kan ge mer än två exempel på vad som händer på våren i bild och skrift.
Vårblommor
Du kan några olika vårblommor, samt förklara likheter och skillnader. Krokus, snödroppe, vintergäck, påsklilja, tullpan, blåsippa, vitsippa.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan namnge två vårblommor och vet hur de ser ut.
Du kan namnge fler än två vårblommor och vet hur de ser ut.
Faktatext
Du kan skriva en text om ett svenskt djur/en insekt.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel faktatext om ett djur eller insekt med hjälp av stödord.
Du kan skriva en faktatext om ett djur eller insekt på egen hand.
Träd
Du kan förklara likheter och skillnader mellan några olika träd. Bok, ek, björk och pil.
Du kan namnge två träd och förklara muntligt likheter och skillnader, samt någon fakta om träden.
Du kan namnge fler än två träd och förklara muntligt likheter och skillnader samt kännetecken för de olika träden.
Fåglar
Du ska kunna några Svenska fåglar och vad de gör på våren. Sädesärla, svala, koltrast, gråsparv, duva, gök.
Du kan rita och skriva om en fågel.
Du kan rita och skriva om fler än en fågel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: