Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument och indelningen i instrumentgrupper

Skapad 2018-03-05 20:47 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 Musik
Ni kommer att lära er många instrument och dess gruppindelningar genom att lyssna, prata, läsa och titta. Vi avslutar området med en diagnos.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Ämne: Musik 

År: 4 

Arbetsområde: Instrumentgrupper 

Syfte 

* Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.  

Innehåll 

  • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. 

  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 

 

Konkretisering av mål 

Vi skall lyssna och prata om de olika instrumentfamiljerna. 

Arbetssätt 

  • Ni kommer att se en presentation av orkestern och andra instrument på smartboarden där du kommer att få höra och se filmklipp av instrumenten. 

  • Ni kommer att få höra sagan "Peter och vargen" där alla personerna skildras av olika instrument och ni kommer att få rita samtidigt ni lyssnar på sagan 

  • Ni kommer även att få höra "Also sprach zaratustra" då ni i grupp skall presentera vad ni känner när ni hör låten med ex. Rörelse, bilder eller ord. 

Dokumentation 

  • Pedagogen ser och hör hur eleverna deltar i samtal och repetition av det vi lärt oss. 

  • Vi avslutar med ett diagnos.

Bedömning 

  • Sker under samtalen om instrumenten. 

  • Diagnosresultatet 

 

Matriser

Mu
Musik år 4 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du känner till några instrument från olika grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du kan placera in några instrument i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du har så god kännedom om instrument att du kan placera in vilket instrument som helst i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: