Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och allas lika värde

Skapad 2018-03-05 21:24 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer arbeta kring vänskap, utanförskap, mobbing, allas lika värde i ett tema som utgår från böckerna i serien "Handbok för superhjältar".

Innehåll

Arbetet kommer utgå till stor del av böckerna ur serien från "Handbok för Superhjältar" av Elias och Agnes Våhlund. Efter varje läst kapitel utförs en gemensam klassdiskussion med eventuella efterföljande arbetsuppgifter som öppnar upp till gemensamma reflektioner och såväl individuella.

 • Eleven kommer få lyssna till lärarens högläsning av böckerna och ta del av samtliga bilder
 • Vi kommer diskutera olika situationer som kan uppstå i skolan och utanför skolan 
 • Vi kommer också titta på avsnitt ur serien "Vara vänner" UR där vi även där diskuterar olika situationer som kan uppstå
 • Vi kommer ha fokus på vad hände, hur kunde man gjort istället osv?
 • Allt kommer vara situationsbundet och utgå från gruppens synvinklar och tankar

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: