Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 3 Chapitre 2

Skapad 2018-03-05 22:02 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Franska åk 8
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Chapitre 2 handlar om l'amour, och i texterna möter vi ungdomar med kärleksbekymmer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kärleksord för att utöka vårt ordförråd, repetition av hur adjektiv böjs samt de två viktiga verben vouloir (vilja, presens: vill)) och pouvoir (kunna, presens: kan). Viss kunskap om pronomen som objekt dyker också upp, dvs vad 'honom, henne, mig, dig, dem, oss, er' heter på franska.

Hur ska vi lära oss detta?

Glosförhör, noggrann läsning av texterna 2A, 2B och 2C och diverse övningar under lektionstid, såväl muntliga som skriftliga från övningsboken.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl man behärskar att placera och böja adjektiv rätt (grammatik) och hur väl man förstår texter och hörövningar.

Hur du får visa vad du kan:

Genom övningar under lektionstid och ett prov på kapitlets centrala delar som nämnts ovan.

 

Matriser

M2
Franska

Nivå 1
Godkänd nivå
Nivå 2
Mer än godkänd nivå
Nivå 3
Avancerad nivå
Nivå 4
Mycket avancerad nivå
Lyssna
Reception: Förstå och tolka innehållet i tal.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Reception: Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Tala
Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra fungerande förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: