Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-03-05 22:22 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
I detta avsnitt arbetar vi med fysik genom att lära oss mer om hur energi fungerar och de olika energiformerna som vi är beroende av och använder i vår vardag. (Koll på NO åk5)
Grundskola 5 Fysik Teknik

Kan energi ta slut?

Hur kan man få mer energi?

Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken?

Hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne?

Varför kan det bli strömavbrott?

Hur fungerar en elvisp?

Väckarklockans ljud väcker dig. Du tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost.
Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen.

Men var kommer all denna energi ifrån?

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

* ge exempel vad vi behöver energi till.

* förstå vad energiprincipen innebär.

* ge exempel på energikällor.

* veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.

* veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exemplen elvisp.

* ge exempel på vad magneter används till.

 

Under arbetets gång kommer vi att:

* läsa och diskutera texter i läroboken "Koll på NO"

* göra experiment 

* titta på filmer och digitala medier

* leta fakta i böcker och på nätet

* diskutera, lyssna, samtala, resonera och reflektera

* ha gruppdiskussioner

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

* muntliga diskussioner om ämnet
* att lösa uppgifter på Bingel.se 

* att genomföra experiment

 

Bedömning

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

 • deltar i diskussioner om energi, elektricitet och miljö.
 • visar att du kan dra slutsatser och samtala om olika energier i förhållande till användningsområden.
 • du kan visa att du förstår och kan använda dig av ämnestypiska begrepp.
 • Du kommer att genom att rita och skriva visa att du förstår hur olika energiformer skapas och omvandlas samt om energiprincipen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: