Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olika bokprojekt

Skapad 2018-03-06 07:20 i Skogsbrynet Örebro
Förskola
Målet med projektet Lika - Olika är att öka barnens förståelse för alla människors lika värde, samt att vi alla är olika med olika intressen och kunskaper som alla berikar. Projektet främjar även språkutveckling, matematisk utveckling, förskolans trygghetsarbete och kommer att pågå under läsåret 17/ 18.

Innehåll

Mål:

Målet med arbetet är att uppmärksamma barnen på alla människors lika värde samt att sträva efter att utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld. Genom bokprojektet främjas barnens läslust, förmåga att berätta samt stärker deras identitet. Målet är att sammanväva lusten till litteratur, skapande och samarbete. Genom att läsa för och tillsammans vill vi stärka barnen i sin läs och skrivutveckling att väcka intresse för att själva läsa och skriva.

Metod:

Barnen väljer själva sin favoritbok hemifrån som de tar med till förskolan. Vi läser sedan boken i helgrupp. Det barn som haft med boken får sedan tillsammans med liten grupp berätta om boken, varför hen valt just den, vad hen tycker om den, vem som brukar läsa för hen etc. Vi diskuterar eventuella teman i boken som rädsla, avundsjuka, kamratskap, kärlek etc. För att göra arbetet ytterligare lustfyllt skapar gruppen sedan något valfritt utifrån boken.

Dokumentation:

Kontinuerliga inlägg i Unikum och synlig dokumentation på avdelningen.

Utvärdering:

Utvärdering sker kontinuerligt på reflektionstiden och vid avstämningar i mars och juni.

 

 

                                                                                                                                 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: