Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag om sannolikhet och diagram

Skapad 2018-03-06 08:08 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 6 Matematik
Här kommer du visa upp din kunskap i att arbeta med sannolikhet och olika sorters diagram

Innehåll

Skriv en kommentar vad som gick bra och vad du behöver träna mer på 

Matriser

Ma
Vad kan jag om sannolikhet och diagram?

Förmågor

B=begrepp K=kommunikation R=resonemang P=problemlösning M=metod
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma  4-6   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  • Ma  4-6   Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
E
C
A
Fråga 1a E (M)
Hur många elever i klassen har hittat 2 maskar?
korrekt svar med rätt enhet 5 st
Fråga1b) C (B)
Vilket är typvärdet, det vill säga det vanligaste antalet hittade maskar?
korrekt svar med rätt enhet 3 maskar
Fråga 1c) C (M)
Hur många maskar har eleverna hittat sammanlagt?
Val av metod, ex. addition, multiplikation för att räkna ut ett svar.
Fråga 1c) A (P)
Hur många maskar har eleverna hittat sammanlagt?
Visat fungerande metod och korrekt svar och enhet 50 st
Fråga 2) E (M)
Visa resultatet med ett stapeldiagram
Skapat ett stapeldiagram med x- och y-axel
Fråga 2 E (K)
Visa resultatet med ett stapeldiagram
Har tydliga graderingar, skrivit in de olika frukter och antal på axlarna
Fråga 3) E (M)
skapa ett cirkeldiagram utifrån tabellen.
Skapat ett cirkeldiagram med början av olika andelar
Fråga 3b) E (K)
skapa ett cirkeldiagram utifrån tabellen.
Visar i cirkeldiagrammet de olika andelarna och tydligt visar vilken sport som tillhör andelen Korrekt svar: delat in cirkeln i två tredjedelar och två sjättedelar
Fråga 4a) C (M)
Skapa ett linjediagram utifrån tabellen som visar längdkurvan för reptilen
Skapat ett linjediagram med axlar och en linje för längdkurvan. Tydlig gradering för längd (y-axel ) och ålder ( x-axel ) med siffror
Fråga 4b) C (K)
Hur mycket växte reptilen mellan den var 1,5 år och 2,5 år
Visat uträkning och korrekt svar med rätt enhet 59 - 48 = 11 11 cm
Fråga 5 a) E(B)
Mika drar ett kort ur en kortlek Hur stor är sannolikheten att hon drar hjärter dam
Skrivit ett svar i bråkform, utifrån antalet kort 1/x x= antalet kort som du tror att en kortlek innehåller
Fråga 5 b) E (B)
Mika drar ett kort ur en kortlek Hur stor är sannolikheten att hon drar en spader
Skrivit ett svar i bråkform, utifrån antalet kort 13/x, x= antalet kort som du tror att en kortlek innehåller
Fråga 5 c) E (B)
Mika drar ett kort ur en kortlek Hur stor är sannolikheten att hon drar ett ess
Skrivit ett svar i bråkform, utifrån antalet kort 4/x x= antalet kort som du tror att en kortlek innehåller
Fråga 5d) C(B)
Mika drar ett kort ur en kortlek Hur stor är sannolikheten att hon drar en tvåa eller sjua
Skrivit ett svar i bråkform, utifrån antalet kort 8/52 4.a tvåor och 4:a sjuor. 52 kort innehåller en kortlek. korrekt svar
Fråga 6) E (M)
I en påse med stenkulor är 8 kulor blå. Hur många kulor är det totalt i påsen om det är 50 % chans att ta en blå kula?
visad uträkning med korrekt svar och enhet 16 st
Fråga 7) E(R)
Felix slog en tärning 12 gånger. På de slagen fick han en fyra 3 gånger. Hur väl stämmer det med sannolikheten? Motivera ditt svar
Du har skrivit dina tankar om det stämmer eller inte stämmer med det påstående som frågan nämner
Fråga 7) C(R)
Felix slog en tärning 12 gånger. På de slagen fick han en fyra 3 gånger. Hur väl stämmer det med sannolikheten? Motivera ditt svar
Påståendet stämmer inte och du har en förklaring om varför
Fråga 7) A(R)
Felix slog en tärning 12 gånger. På de slagen fick han en fyra 3 gånger. Hur väl stämmer det med sannolikheten? Motivera ditt svar
Korrekt svar med att påståendet inte stämmer för att slå en fyra är 1/6, vilket innebär att på 12 slag borde det vara 2 fyror.
Fråga 8) E (M)
Amanda ska klä på sig och väljer mellan två olika linnen och tre kjolar. Hur många olika klädkombinationer har hon att välja mellan?
Använder en användbar, godtagbar metod för att lösa problemet
Fråga 8) E (K)
Amanda ska klä på sig och väljer mellan två olika linnen och tre kjolar. Hur många olika klädkombinationer har hon att välja mellan?
redovisar lösningen med korrekt svar. 6 kombinationer.
Fråga 9) C (P)
Scoutgruppen Upptäckarna ska gå från klubbstugan till vindskyddet. Hur många vägar har de att välja mellan?
löser problemet med korrekt svar och enhet 24 vägar
Fråga 9) C (K)
Scoutgruppen Upptäckarna ska gå från klubbstugan till vindskyddet. Hur många vägar har de att välja mellan?
Löser uppgiften med en beräkning och redovisar denna. ex 2 x 4 x 3 = 24
Fråga 10) C(P)
Det är 20% chans att ta en grön godisbit ur en godisskål. Det är 200 godisbitar som inte är gröna i skålen. Hur många godisbitar finns det totalt i skålen?
Du visar kunskap om sannolkhet, till exempel att 80% motsvarar 200 godisbitar eller räknar ut att 20% är 50 godisbitar.
Fråga 10) A (P)
Det är 20% chans att ta en grön godisbit ur en godisskål. Det är 200 godisbitar som inte är gröna i skålen. Hur många godisbitar finns det totalt i skålen?
Du har löst hela problemet och redovisat din lösning med korrekt svar och enhet. 250 godisbitar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: