Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter, hållbar utveckling samt allemansrätten

Skapad 2018-03-06 08:12 i Nygårdskolan Borlänge
Växter i vår närmiljö och vad de behöver för att leva och växa.
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer under vårtermen i femman att lära oss mer om växter i vår närmiljö, vad växter behöver för att leva och växa, växternas uppbyggnad, varför vi behöver växter samt namn och kännetecken på några vanliga växter. De kommer även jobba lite med hållbar utveckling kring detta samt allemansrätten.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Växter

Rubrik 1

Ny nivå 1
På väg mot nivå 2
Nivå 2
Grundläggande nivå
Nivå 3
Utvecklad nivå
Nivå 4
Välutvecklad nivå
Aspekt 1
Kunskaper om fotosyntesen.
Behöver lära mer för att nå nivå 2.
Jag kan till viss del och med lite hjälp förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan på egen hand och ganska säkert och utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan helt på egen hand, säkert och mycket utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Aspekt 2
Kunskaper om hur växter samspelar med den miljö de lever i.
Behöver lära mer för att nå nivå 2.
Jag kan till viss del och med lite hjälp förklara hur några olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan på egen hand och ganska säkert förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan helt på egen hand, utförligt förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Aspekt 3
Namn på vanligt förekommande växter i vår natur.
Behöver lära mer för att nå nivå 2.
Jag känner till några vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till flera vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till många vanligt förekommande växter i vår natur.
Aspekt 4
Förmåga att planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar och dra slutsatser av resultaten.
Behöver lära mer för att nå nivå 2.
Jag kan med viss hjälp planera och genomföra någon enkel undersökning och gör enkla dokumentationer av arbetet. Jag kan dra någon enkel slutsats av resultatet.
Jag kan planera och genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultat och slutsats. Jag kombinerar bilder och text.
Jag kan planera och genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultatet. Jag resonerar medvetet och välunderbyggt kring slutsatser. Jag kombinerar bilder med text på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: