👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 5 - Vikt och volym

Skapad 2018-03-06 08:13 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Hur många deciliter går det på en liter? Hur många hekto går det på ett kilo? I det här arbetsområdet gör vi en djupdykning ner i våra vanligaste enheter för att mäta vikt och volym.

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar (procedurförmåga)

- kunna göra växlingar mellan l, dl, cl och ml (begreppsförmåga/procedurförmåga)

- kunna göra växlingar mellan kg, hg och gram (begreppsförmåga/procedurförmåga)

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att

 • Ha genomgångar
 • Arbeta med laborativa uppgifter
 • Träna på att använda begreppen på rätt sätt
 • Arbeta enskilt, i par och grupp (EPA)

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- du kan växla mellan två av volymenheterna, l, dl, cl och ml i både heltal och decimaltal

- du kan växla mellan två av viktenheterna kg, hg och gram i både heltal och decimaltal

- du löser uppgifter med olika enheter i beräkningar, t.ex. 1,7 dl - 5 cl

 

Mer än godtagbara kunskaper

- du kan växla mellan fyra av enheterna l, dl, cl och ml i både heltal och decimaltal

- du kan växla mellan tre av viktenheterna kg, hg och gram i både heltal och decimaltal

- du löser uppgifter som kräver flera steg, t.ex. Anders köper 3,3 hg morötter och 4,2 hg tomater. Hur mycket fattas för att grönsakerna ska väga 2 kg?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6