Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Textarbete åk 8:3 17/18

Skapad 2018-03-06 08:51 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi arbetar med författare och dens bakgrund. Vi tränar på att skriva krönika.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få 

Ur Centralt innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • kunskap om olika genrer och hur de skiljer sig från varandra. du är medveten om avsändare, syfte och sammanhang.
 • förmågan att använda olika begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • förmågan att använda olika typer av lässtrategier.
 • förmågan att använda ordbehandlingsprogram.
 • förmågan att använda stavningsregler och visar kunskap om skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • förmågan att skriva texter med olika uppbyggnad och språkliga drag.
 • förmågan att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse.
 • förmågan att använda ditt språk vid olika tillfälle.
 • förmågan att kombinera dina presentationer med bilder och ljud.
 • förmågan att förstå olika sorters texter samt att analysera deras innehåll och budskap
 • förmågan att bearbeta dina texter.
 • förmågan att presentera av ditt arbete muntligt.

Undervisningens innehåll

 1. Välj en författare som du är intresserad av. Det finns olika böcker med fakta om olika författare. Magasinet har ”Författare” och ”Svenska författare”. Det finns även en sida Alex författarlexikon, alex.se, på internet.

 2. Välj minst två böcker av samma författare. Läs gärna tillsammans med någon/några kamrater så har ni fler böcker att jämföra med.Fyll i läslistan – bestäm hur många sidor eller hur lång tid Du ska läsa varje dag. Läs hemma och i skolan!

 3. När Du läst klart, anteckna i läslistan

 4. Skriv recensioner. Beskriv huvudperson/er, miljö, handling. Gör ett omdöme om böckerna och jämför de olika böckerna som du/ni läst. Finns det likheter/olikheter. Har författaren förändrat sitt sätt att beskriva personer/miljö/handling?

 5. Gör en presentation av din författare. Använd någon av källorna ovan, internet (alex.se eller författarens egen hemsida). Vilka viktiga faktorer kan du finna som format författaren och hans/hennes verk?

 6. Skriv en krönika -  Mer information finns i Fixa Texten s 56 - 69. https://www.youtube.com/watch?v=iaH3IWeIXPU , https://www.youtube.com/watch?v=_ApdQGRn0R4  https://www.youtube.com/watch?v=AU234u0iCak

Tidsplan:

V 10 - Arbeta med krönikor

V 11 - Börja skriva egen krönika

V 12 - Skriva utkast till krönikan. Läs ut bok 1

V 13 - Påsklov

V 14 - Påbörja recension 1

V 15-17 Arbete med recension 1, bearbetning av krönika, påbörja författarpresentation

V 18 - Påbörja recension 2 samt jämförelse av böckerna

V 19 - Slutbearbetning av hela arbetet för inlämning fredag.

V 20 - Förbereda och genomföra muntlig presentation i små grupper.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i vilken grad

 • du utefter egna erfarenheter tolkar och för resonemang om budskap i olika verk
 • du skriver olika slags texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp
 • du behärskar språkliga normer och strukturer dvs stavar och skriver meningar, dialoger och dikt på rätt sätt
 • du för resonemang om boken med kopplingar till författaren och drar slutsatser om samband mellan texten och författaren och hur det har påverkats av historiska och kulturella sammanhang
 • du ger omdömen om textens innehåll, språk och uppbyggnad
 • du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter samt hur du väljer lässtrategier utifrån olika texters särdrag
 • du utifrån respons bearbetar texter så att de blir tydliga, får högre kvalitet och uttrycksfullhet
 • du förbereder och genomför muntliga redogörelser
 • du gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar dessa på ett sätt som gör att du visar att du förstår vad du läst
 • du samtalar och diskuterar om olika ämnen och framför olika åsikter med egna argument så att diskussionen förs framåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: