Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt

Skapad 2018-03-06 08:52 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi ska arbeta med ett tema om jorden för att ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter från till exempel ett hemland eller från en semester och vad de vill veta mer om, för att skapa en medvetenhet om hur vår värld ser ut och en förståelse för olika kulturer.

Innehåll

 1. Nuläge

Vi har barn med olika nationaliteter och barn som rest en del utomlands. Det har blivit en del diskussioner om vart barnen har varit på semester och om de olika hemländerna. Vi vill därför uppmärksamma detta genom ett jorden runt tema med utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter och deras intressen. Som uppstart har vi därför pratat med barnen om vad de vet, var de har varit och vad de vill veta mer om.

 

Mål

* Skapa en förståelse för andra kulturer och levnadssätt

* Få en bättre uppfattning av världen med städer, länder, världsdelar och olika språk.

* Ge barnen goda förutsättningar att känna trygghet i sin egen identitet och bakgrund

Syfte

Vi vill uppmärksamma barnens tidigare erfarenheter och upplevelser av omvärlden och med detta som grund skapa en bättre förståelse för hur världen ser ut och människors olikheter.

Genomförande

* Söka information på till exempel internet, i böcker, i tv- program och ta tillvara på barnens erfarenheter från olika nationaliteter.

* Använda oss av till exempel gps, green screen, google  earth och olika skapande material för att kunna "besöka" olika länder och städer.

* Allt eftersom utveckla miljön och verksamheten efter hur arbetet fortskrider.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentation sker genom unikum i lärloggar och i blåas blogg i text och bild. Vi dokumenterar även via eventuellt skapande av rekvisita och utformande av miljön.

Ansvar

All personal på blå.

Uppföljning

Vi planerar att avsluta temat i maj eftersom många barn i gruppen slutar till hösten. Då utvärderar vi vårt arbete och om intresset kvarstår till hösten så kan arbetet eventuellt fortsätta längre med de barnen som är kvar och de nya barnen som kommer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: