Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naken på nätet - Argumenterande text

Skapad 2018-03-06 09:17 i Forssaklackskolan Borlänge
En argumentation är ett sätt att tala för en sak och lägga fram skäl för den. En argumentation kan vara en insändare i tidningen, debattartikel, argumenterande text eller krönika.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Naken på nätet är ett samarbete mellan Science center och Forssaklackskolan. Under sex lektioner har du fått lära dig mer om hur internet fungerar t.ex. om IP-adresser, trackers, sociala medier och fakenews. Utifrån det temat jobbar vi i svenskan med argumenterande text. Det ska resultera i en skriven insändare eller debattartikel.

Innehåll

Argumenterande text

En argumentation är ett sätt att skriva för att tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en krönika, debattartikel, argumenterande text eller en insändare i en tidning. En argumentation kan vara en hel text där man vill tala för, övertyga någon att tycka som du.

MÅL

 • Utveckla förmågan att argumentera i skrift.
 • Utveckla förmågan att följa skriftspråkets normer och anpassa språket efter syfte och sammanhang.

UNDERVISNING

 • Du ska lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd.
 • Vi ska träna på att resonera och argumentera i skrift, där du övertygar någon med hjälp av argument, bemöter argument och budskap med egna ord, fakta och värderingar..
 • Du ska skriftligen redovisa genom att lämna in din argumenterande text.
 • Temat för din text ska vara någon fråga på IT-området.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma

 • stil- och genremedvetenhet i din argumenterande text.
 • hur väl innehållet i din text är anpassat till uppgiften.
 • din språkliga förmåga vad gäller meningsbyggnad och ordförråd.
 • hur väl du använder skrivreglerna i din text.

Uppgifter

 • Insändare eller debattartikel

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för att skriva olika typer av texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genremedvetenhet och kommunikativ förmåga
Du har inte visat på kunskap om vad som är typiskt för den här genren. Du har inte klarat av att följa mönstret för texter av liknande slag. Du har inte anpassat texten till läsaren.
Du visar att du känner till och har med något av genrens särdrag. Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. Du försöker anpassa texten till en tänkt läsare.
Du visar att du kan använda genrens särdrag. Du har följt genrens mönster för struktur och språk. Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. Du har anpassat texten till läsaren.
Du behärskat genrens mönster för struktur och språk. Du visar tecken på egna kreativa lösningar och självständighet i skrivandet. Din text är korrekt anpassad till läsaren.
Språkligt uttryck och budskap
Uttrycka egna tankar, åsikter och känslor. Budskap?
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Uttrycker sig säkert, varierat, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang och budskap.
Språklig kvalité
Ord och begrepp
Du använder ett språk som du inte riktigt behärskar. Många formuleringar är inte dina egna ord. Texten har ett begränsat ordförråd och har många upprepningar. Ditt ordval är inte varierat och meningarna är enkla. Du använder dig för mycket av talspråk. Du använder inte förklarande och beskrivande ord.
Du har ett språk som för det mesta är ditt egna. Din text visar viss variation i ordval. Du använder de flesta ord korrekt. Du blandar tal- och skriftspråk. Du använder en del förklarande och beskrivande ord. Du prövar ibland ord/uttryck du tycker är svåra eller ovanliga.
Du strävar efter en personlig stil när du skriver. Du tänker på att formulera egna meningar och varierar ordvalen. Du använder både enklare och svårare ord och fraser, och då oftast korrekt. Du använder liknelser, metaforer och lånord som lyfter textens innehåll. Du använder förklarande och beskrivande språk. Du visar att du kan skilja på tal- och skriftspråk.
Du skiver med en mycket personlig stil med helt egna formuleringar rakt igenom. Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt. Du använder personliga uttryck samt liknelser och metaforer. Detta berikar läsningen. Du har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck. Du har ett förklarande och beskrivande språk. Din text har ett flyt och ledighet.
Disposition och styckeindelning
Struktur Har jag en tydlig ordning på textens olika delar? Röd tråd?
Sammanhanget mellan textens olika delar är otydlig. Det går inte att följa tankegång och budskap i din text. Texten är rörig och har ingen inledning eller avslutning. Texten är inte korrekt indelad i stycken.
Du har en ordnad struktur där textens olika delar bildar ett sammanhang som går att följa. Det går att följa tankegång och budskap i texten. Textens delar kommer i en medveten följd, men det finns brister. Du har med inledning och avslutning. Styckeindelningen är någorlunda korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll. Budskap och tankegång framgår tydligt. Din text är väldisponerad med fungerande inledning och avslutning. Styckeindelningen är korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Du har en klar struktur där texten är tydligt ordnad efter kronologi(tid) eller innehåll, men bryts upp av personliga varianter, tex. fördjupningar, berättelser egna exempel. Din text är väldisponerad och uppvisar originalitet med intresseväckande inledning och en avslutning som binder ihop texten.
Meningsbyggnad och skiljetecken
Du skriver med en enkel meningsbyggnad. Dina meningar är enkelt konstruerade och ganska korta. Ordföljden i dina meningar är ibland rörig. Du använder inte skiljetecken eller stor bokstav.
Du skriver med en korrekt meningsbyggnad. Längden och ordföljden i dina meningar varierar. Du använder skiljetecken och stor bokstav, men inte alltid korrekt.
Du skriver med en korrekt meningsbyggnad där längden och ordföljden varierar. Du använder en variation av skiljetecken och stor bokstav, oftast korrekt.
Du skiver med en korrekt och komplex meningsbyggnad. Du använder en variation av skiljetecken och stor bokstav, på ett korrekt och kreativt sätt.
Stavning och grammatik
Du gör många stavfel. Detta stör förståelsen och läsningen. I din text finns många grammatiska fel i tidsform eller att du böjer verben fel. Detta stör förståelsen och läsningen.
Stavfel finns men stör inte förståelsen och läsningen. Du stavar de flesta ord korrekt, men gör vissa återkommande stavfel. Det finns grammatiska fel, men det stör inte förståelsen och läsningen.
Få stavfel. Du stavar oftast korrekt. Du använder några svårare ord och lyckas väl med stavningen. Din text är överlag korrekt, men det finns småfel.
Du använder svårare ord och stavar korrekt. Din text har få eller inga grammatiska fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: