Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarverkstad

Skapad 2018-03-06 09:22 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 Svenska
Skriva texter, förstärka budskapet med bilder, läsa kamraters texter och ge respons på texterna. Samt bearbeta sina egna texter efter respons från kamraterna.

Innehåll

 

 

Innehåll

Skriva texter, förstärka budskapet med bilder, läsa kamraters texter och ge respons på texterna.

Samt bearbeta sina egna texter efter respons från kamraterna. 

Vad ska du lära dig?

Skriva tydligt (läslig handstil).

Stor- och liten bokstav på rätt plats.

Använda små bokstäver.

Skriva på dator.

Mellanrum och punkt.

Korrekt meningsbyggnad.

Tänka på början, mitten och slut i en berättelse.

Förstå uppgiften.

Bearbeta texten.

Ge respons på texter. 

 

Hur ska vi arbeta?

Samarbeta i smågrupper

Skriva berättelser

Hjälpa varandra med texterna. 

 

Vem har nytta av våra kunskaper?

Vi (när vi blir äldre).

Vi kan läsa upp våra texter för förskoleklassen och ettorna.

 

Bedömningssituationer?

Visa upp det dom vi skrivit.

Sitta i grupper och ge respons på texterna.

 

Centrala begrepp

Textbearbetning

Språkets struktur

Respons

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: