Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och Teknik

Skapad 2018-03-06 09:26 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Uppleva, undersöka och experimentera med natur och teknik - utifrån barnens intressen.

Innehåll

Natur och Teknik

Avdelning Grön Tallbackens Förskola

___________________________________________________________________________

 Vi strävar efter att alla barn på Grön ska få möjlighet att:

 • Vistas i och uppleva natur/skog/närmiljö
 • Uppleva, undersöka och diskutera årtidsväxlingar
 • Ta del av växter, träd och djur i närmiljön
 • Ta del av och själv göra olika experiment
 • Använda många olika former av ofärdigt material för att bygga och konstruera
 • Ta del av och prova på att använda teknik/IKT - att använda lärplattan som verktyg

 

Arbetssätt/ Metod

Regelbundet vistas i skog och natur i närområden,

Upptäcka, undersöka och diskutera växter, träd, djur i omgivningen

Finnas tillgång till många olika former av konstruktionsmaterial/ofärdigt material

Böcker

Använda och introducera olika former av digital teknik - använda IKT i vardag

Experimentera / undersöka / uppleva

 

Dokumentation

Unikum: blogg, lärlogg

Foton, film, spaltdokumentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: