Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2018-03-06 09:58 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är det för skillnad mellan en blandning och en lösning? Kan jag få tillbaka ämnena i en blandning och en lösning?

Innehåll

 

Målet med arbetet är att vi skall förstå vad en blandning och en lösning här. Vi skall även jobba med mättade lösningar samt hur man kan få tillbaka ämnen med hjälp av avdunstning, filtrering och silning. Ni kommer få träna er på era förmågor att genomföra undersökningar i kemi samt till viss del att använda begrepp och modeller för att beskriva samband.

 

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att utföra undersökningar efter given arbetsbeskrivning,

- din förmåga att beskriva lösningar och blandningars egenskaper samt hur man kan separera ämnena från varandra igen.

- din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet.

Vid varje undersökning kommer vi tillsammans diskutera hur du/vi gjort, vad du/vi kommit fram till och varför du/vi tror att det blev just så.

Bedömning sker när vi utför undersökningar samt när du får berätta om olika materials egenskaper.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att variera mellan att vi diskuterar, jag berättar och förklarar, vi tittar på film, vi läser och svarar på frågor samt att vi kommer göra olika experiment. Ni kommer att arbeta i grupper med att efter givna frågeställningar planera, genomföra och utvärdera olika experiment.

Ni kommer att få träna i att skriva enkla laborationsrapporter om experimenten utifrån en gemensam mall för att vi sedan skall kunna skriva dessa helt själva.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: