Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 9 (Choices)

Skapad 2018-03-06 10:13 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 9 Religionskunskap
Vilken etik och moral har du? Vi kommer att sätta oss in i olika sätt att resonera och söka fakta kring olika livsfrågor där vi ställs inför etiska val. Det vi gör på SO:n kommer sedan att knytas an till engelskan och arbetsområdet Choices där du kommer att få resonera kring en aktuell sakfråga.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Till exempel genom att…

- redogöra och resonera utifrån olika etiska modeller och livsfrågor

 Så här ska vi arbeta...

Etik –  Här kommer vi gå igenom etiska modeller och hur dessa modeller ser på saker och ting, exempelvis att stjäla, ljuga med mera. Detta kommer bedömas genom att ni i grupp skall ha en slutdiskussion där ni redogör och resonerar utifrån en etisk modell. Under etiken kommer vi använda oss av…

  • Genomgångar
  • Diskussion och reflektion (enskilt och i grupp)  Se classroom.
  • Analysera videoklipp och nutida samhällshändelser

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

-  kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

-  kan resonera och använda etiska begrepp och modeller

-  kan söka information om samhället och resonera om olika källor och dessa källors trovärdighet och relevans. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: