Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins spännande värld

Skapad 2018-03-06 10:21 i Aspenässkolan Lerum
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner, lösningar och blandningar, surt och basiskt. Avsnittet tar också upp frågor kring avfallshantering, människans påverkan på naturen och hur kemi kan lösa problem.
Grundskola 5 Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi! (Utifrån Koll på NO 5)

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.
 • kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera enkla experiment på egenhand och i grupp.

Begrepp att förstå och kunna förklara:

atomer, molekyler, fast, flytande, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kompostera, källsortera, kondensering, avdunstning, stelning, smältning, lösningsmedel, materia, pH-skala, baser, syror, utsläpp, återvinna, övergödning

 

Undervisning

I detta arbetsområde kommer du att få:

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Skriva kortare faktatexter.
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra laborationer/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Avsluta med en skriftlig uppgift och ett litet muntligt förhör av innehållet på skrivuppgiften.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kunskaper

Inte riktigt där
Du behöver stöd med detta.
Godkänt
Du har kunskaper om detta. Du kan de flesta begreppen.
Mer än godkänt
Du har kunskaper om detta och använder ett språk där du visar att du behärskar alla begrepp
Atomer och Molekyler
 • Ke  4-6
Grundämnen och kemiska föreningar
 • Ke  4-6
Kemiska reaktioner
 • Ke  4-6
Ämnens tre faser
 • Ke  4-6
Lösningar och Blandningar
 • Ke  4-6
Surt och Basiskt
 • Ke  4-6
Människans påverkan
 • Ke  4-6
Avfall och sopor - kretslopp
 • Ke  4-6
Genomföra, dokumentera och dra slutsatser -labba
 • Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: