Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kretsar kring el

Skapad 2018-03-06 10:30 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Under många veckor framöver kommer vi att arbeta med NTA-temat "Kretsar kring el"

Innehåll

Pedagogisk planering för tema

Kretsar kring el årskurs 4

Syfte

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.  Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. I slutet av temat har du lärt dig så mycket om elektriska kretsar att du får pröva och klura ut hur du bäst ska dra och koppla kretsarna i en husmodell för att få belysningen att fungera.  Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just er klass? Det är bara att sätta igång och ta reda på det!

I temat ges du möjlighet att utveckla följande förmågor:

Fysik (Lgr11)

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Teknik (Lgr11)

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

-          Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta

-          Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets

-          Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten

-          Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolator.

-          Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets

-          Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier

-          Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller

-          Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och tjocklek

-          Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst

-          Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa

-          Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning

-          Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken energikälla som ska förse husmodellen med el

-          Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets

Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skaps eller försvinna

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: