👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animering med Stop Motion

Skapad 2018-03-06 10:44 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Elverna ska arbeta gruppvis med att framställa en Stop Motion-film/filmanimering. Med hjälp av dator, animationskamera samt olika materialval ska eleverna skapa en instruktionsfilm.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi ska nu lära oss hur man gör stop motion-filmer/animeringar. Ni kommer att få en grund i hur man animerar en film och ska därefter i mindre grupper göra er egna filmer. Filmen ska handla om "Hur blir man en bra kompis", en kort film mot mobbning.

Innehåll

Arbetssätt

Till att börja med kommer ni delas in i mindre grupper där ni tillsammans tänker ut ett manus och gör en Storyboard (ett körschema för hur filmen ska vara). När er plan är klar är det dags att börja förbereda bakgrund, miljöer att filma i, bygga karaktärerna i lera (Plastilina) samt fundera på vad för ytterligare material ni behöver för att kunna genomföra er film. 

För att göra filmen ska ni sedan använda iPads där vi har appen iMotion, med hjälp av denna app ska ni sedan filma/fota.

När er berättelse är filmad ska ni lägga på de ljudfiler ni behöver, allt från bakgrundsljud till dialoger. Redigeringen skall göras i iMovie.

Vi har fem tisdagar att jobba med filmprojektet:

1. Vi planerar animationen och ritar storyboard. Vi övar med appen och börjar att göra figurer med lera.

2. Vi bygger kulisserna och fortsätter med figurerna om det behövs.

3. Vi fortsätter bygga. 

4. Vi spelar in film och redigerar i iMovie.

5. Vi redovisar (sista två veckor i maj).

Utvärdering/reflektion

När er film är klar är det dags för den stora premiären där vi visar upp resultatet för de andra grupperna och gör en utvärdering av arbetet.

Under arbetets gång vill jag att ni, tillsammans med mig, för en dialog i er lårlogg på Unikum där ni också lägger in bilder på arbetspressen under tiden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild, stop motion film - åk 4-6

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.