Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande på Lergökens förskola, Älgen 2017/2018

Skapad 2018-03-06 10:49 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
Vi vill ge alla barn möjlighet att utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt utmana barnens lärande, kunskaper och färdigheter såväl inne som ute. Vi vill ta tillvara på alla barns tankar, idéer och lösningar. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnen. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av olika mötesplatser som ger en mängd lustfyllda och meningsfulla lärsituationer för barnen. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter och olikheter, att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

1. läroplansmål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 •  
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

2. Planerade insatser

QR koder med sagor på olika språk

 

förskolebiblioteket - starta upp, introducera, använda

temaarbete - sagor - Karaktärerna i Astrid Lindgrens böcker

skolförberedande arbete

 

3. Förväntade effekter

Att barnen visar intresse för varandras språk och kulturer genom att själva använda GR koderna

Att barnen visar respekt för och är rädd om våra böcker.

Och att dom genom att lyssna på en saga kan känna igen olika karaktärer och i samtal kunna prata om egenskaper som beskriver en person.

Att barnen känner igen bokstäver, ordbilder, siffror

 

 

4. Metodval

Dokumentation, observation, reflektion enskilt och  i arbetslaget

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: