Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ull - En djurfiber med många möjligheter

Skapad 2018-03-06 10:52 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 3 Slöjd
Första arbetsområdet i textilslöjden, som ger dig kunskaper om materialet ull och dess möjligheter.

Innehåll

I detta arbetsområde lär vi känna materialet ull och dess möjligheter. Vi tränar på grundläggande praktiska moment gällande teknikerna tovning, broderi, flätteknik och handsömnad, samt ord och begrepp. . Vi arbetar i både praktiska och teoretiska moment via muntliga och praktiska genomgångar, film, grupparbeten, digitala bildspel, spel och arbetshäfte.

Detta gör vi främst för att träna på förmågan att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Uppgifter

 • Tova ett Mi-band

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: