Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi vt 2018

Skapad 2018-03-06 11:20 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vecka 10-13

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Resonera och se ur olika perspektiv
  • Beskriva och förklara
  • Använda samhälleliga begrepp

 

ARBETSSÄTT

Vi utgår från häftet om samhällsekonomi. Vi läser gemensamt och diskuterar samt ser på filmer. Du tränar på för området aktuella begrepp, ser ekonomiska frågor ur olika perspektiv och tränar på att se samband mellan olika aktörer i samhället.

Du visar din kunskap genom ett individuellt prov fredagen den 23 mars och ett parprov onsdagen den 28 mars.

 

BEDÖMNING

I proven visar du din kunskap att:

  • Redogöra för mallen för vårt ekonomiska kretslopp, beskriva hur hushållens, företagens och samhällets ekonomi hänger samman.
  • Resonera om vilka effekter kretsloppet kan få för individer och företag och samhällen.
  • Använda och kunna samhällsekonomiska begrepp, som t ex kostnad, utbud, efterfrågan, olika skatter, bidrag, inkomst m m

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Uppgifter

  • Samhällsekonomi

  • Samhällsekonomi

Matriser

Sh
Samhällsekonomi vt 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Begrepp
Du använder några begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en viss förståelse för begreppen.
Du använder de flesta begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder alla begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en mycket god förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: