Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -Skriva olika slags texter

Skapad 2018-03-06 11:24 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att lära hur olika slags texter är uppbyggda och vilken språklig struktur de har. Vi kommer att arbeta med återberättande text, instruerande text, beskrivande text, förklarande text, argumenterande och berättande text. Efter varje område som vi arbetat med kommer du själv att på egen hand få skriva en egen text.

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta för att kunna skriva texter på olika sätt och till olika mottagare.

Vad ska vi lära oss?

 • förstå vad syftet med olika texttyper är 
 • hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer
 • vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem 
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp

Hur ska vi lära oss?

 • arbeta med en texttyp i taget
 • se och läsa många exempel på den aktuella texttypen
 • arbeta gemensamt med modelltexter och lära oss känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur
 • arbetar med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen
  (grammatik, sambandsord, ord, språkliga knep osv.)
 • planera och skriva på egen hand en text och därefter bedöma den tillsammans med lärare
 • skriva på egen hand en text och därefter bedömer läraren 

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • förstå syftet med den aktuella texttypen
 • skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • använda strukturen för den aktuella texttypen
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Uppgifter

 • Beskrivande text

 • Huset

 • Instruerande text

 • Berättande text (Novell)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skrivprojektet: Huset

Berättande text

Innehåll
Instruktioner
Du har delvis följt instruktionerna.
Du har följt instruktionerna.
Miljö och person beskrivningar
Du har några enkla miljö- och personbeskrivningar med i din text.
Du har målande person- och miljöbeskrivningar som fångar stämningen i texten.

Struktur
Röd tråd
Din text har ett försök till ”röd tråd”.
Din text har en ”röd tråd” från början till slut.
Stycken
Du delar ibland in texten i stycken .
Du delar ofta in texten i stycken.
Disposition
Du har inte en tydlig början, handling och slut.
Du har en tydlig början, handling och slut.

Språk
Sambandsord
Du använder få olika sambandsord.
Du använder flera olika sambandsord.
Meningsbyggnad
Du använder delvis rätt meningsbyggnad.
Du använder rätt meningsbyggnad.
Talspråk/skriftspråk
Du använder en del talspråk när du skriver.
Du använder sällan talspråk när du skriver.

Skrivregler
Dialog
Du använder delvis talstreck och skiljetecken på rätt sätt vid dialog.
Du använder talstreck och skiljetecken på rätt sätt vid dialog.
Skiljetecken
Du använder delvis punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du använder delvis liten och stor bokstav korrekt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Tempus
Du använder oftast rätt tidsform.
Du använder alltid rätt tidsform.
Stavning
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.
Illustrationer
Text och bild
Du skapar bilder som samspelar med texten.
Du skapar bilder som samspelar med och berikar texten.

Sv
Svenska texter

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ej uppnått
E
C
A
Sammanfattningar
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva faktatexter
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Ge omdömen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: