👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset skrivprojekt

Skapad 2018-03-06 11:51 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Huset är ett arbetsprojekt där eleverna skriver en miniroman.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
I det här arbetsområdet skall du få skriva en egen miniroman om livet i ett flerfamiljshus.

Innehåll

Det här ska vi lära

I det här arbetsområdet ska du få utveckla din förmåga att formulera dig i skrift genom att skriva en längre sammanhängande berättelse med person- och miljöbeskrivningar. Du ska träna på att använda dig av skiljetecken, skriva i preteritum, i dialogform och göra tydliga stycken. 

Så här ska vi jobba

Du skall skriva en miniroman som handlar om ett flerfamiljshus. Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa. Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar och fokusera på olika delar inom skrivandet.

Vi övar på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar, spänningshöjande inslag, lägga ut krokar som följs upp i senare kapitel. Till varje kapitel skapar du en bild som speglar händelserna.

Du skriver ett utkast, du byter text med en kamrat och får/ger respons på texten. Därefter bearbetar du din text. Den färdiga bilden och texten klistrar du in i din Huset-bok. 

Du har en vecka på dig att arbeta med varje kapitel. 

Så här ska du få visa

Du kommer få läsa upp din bok i faddergruppen och visa den för föräldrarna i klassen.

Jag kommer bedöma ditt sätt att ge och ta kamratrespons och utifrån det bearbeta din text.  

Jag kommer bedöma ditt arbete när boken är färdig utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Huset - bedömningsmatris

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Innehåll och struktur
Det finns ett begripligt innehåll med inledning, mitt och slut, samt en uppbyggnad som går att följa. Du använder enkla och få gestaltningar. Alla förutsättningar som ska ingå i kapitlet finns med.
Det finns ett tydligt innehåll med inledning, mitt och slut, samt en tydlig uppbyggnad. Du använder utvecklade gestaltningar. Du försöker använda styckeindelning. Alla förutsättningar som ska ingå i kapitlet finns med.
Språk
Dina ordval har en viss variation. Meningsbyggnaden går att följa. Användningen av tempus stör inte förståelsen.
Dina ordval är varierade. Meningsbyggnaden varieras en del och är oftast rätt. Användningen av tempus används oftast rätt.
Skrivregler
Texterna innehåller stavfel, som dock ej stör läsningen. Få fel med stor/liten bokstav finns. Skiljetecken förekommer i texterna.
Texterna innehåller några stavfel, som dock ej stör läsningen. Inga fel med stor/liten bokstav finns. Skiljetecken används ganska ofta rätt.
Omdömen och respons
Du ger ett omdöme på en kamrats text så att han/hon kan förändra något i sin text. Du kan utifrån responsen du fått förändra stavning, skiljetecken eller enstaka ord så läsaren lättare kan ta till sig texten.
Du ger minst ett tydligt omdöme på en kamrats text så att han/hon kan förändra något i sin text. Du kan utifrån responsen du fått förändra textens innehåll så att läsaren lättare kan ta till sig den och förstå den.
Kombinera text med bild
Bilden till texten stämmer överens med textens innehåll.
Bilden till texten förstärker textens innehåll något och gör texten aningen mer levande.