Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2018 Åk 8 Konsten att påverka

Skapad 2018-03-06 12:09 i Lexby skola Partille
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns flera olika sätt att påverka andra genom. Vi har arbetat med påverkan genom musik och kortare texter i form av novell. Andra sätt är genom debattartiklar, debatter och tal.

Innehåll

Fokusområden och undersökningsfrågor

Fokusområden: Åsikt, syfte, struktur, mottagare

Undersökningsfrågor

  • Vad kännetecknar en debattartikel?
  • Hur kan du skapa en effektiv argumentation?: Vad är retorik; logos, pathos, ethos?
  • Vad är partesmodellen?
  • Hur kan den modellen hjälpa dig att när du argumenterar för ditt ämne?
  • Kan du påverka andra? I så fall, hur?
  • Hur kan retoriska knep förhöja ditt tal?

Vi kommer att träna på att argumentera samt källhantering. Vi kommer att öva på hur vi kan få ett underbyggt resonemang genom att stödja våra argument på fakta. När debattartikeln är klar så kommer vi att omvandla den till ett argumenterande tal. 

För detaljerade beskrivningar har ni er veckoplanering under ämnesknappen, samt instruktioner och dokument på Classroom att tillgå. 

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

Sv Debattartikel

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att föllja då du binder samman fakta, argument och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en debattartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenehet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Argumenterande tal

Sv Argumenterande tal

E
C
A
Struktur
Din muntliga redogörelse är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar relativt väl med fungerande inledning, mittdel och avlsutning.
Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.
Anpassning till syfte, publik och situation
Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, publik och situation.
Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.
Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, publik och situation.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett enkelt sätt, t.ex. med enkla beskrivningar.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Språk
Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar relativt väl för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar väl för ämnet och publiken.
Stil
Du använder något retoriskt knep i din presentation.
Du använder flera retoriska knep i din presentation.
Du visar att du bemästrar retoriska knep i din presentation.
Du har viss ögonkontakt med publiken.
Du talar fritt och ledigt och har mycket ögonkontakt med publiken.
Du har konstant närvaro och ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: