Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi

Skapad 2018-03-06 12:39 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 2 Bild Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om olika myter och berättelser om hur världen skapades. Du kommer också få lära dig om de grekiska gudarna och hjältarna som fanns i antiken och hur vi kan se spår av dessa idag.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

 

 • Att utveckla kunskap om vad en myt är.
 • Att öppna för diskussion om hur vi kan se på myter i vår tid.
 • Att förstå det muntliga berättandets roll i historien.

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

 • Berättelser om gudar och hjältar i antik- och mytologi och hur man kan se på dem i vår tid.

Så här kommer vi arbeta

 • Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.
 • Vi kommer att läsa sagor och berättelser.
 • Vi kommer att skriva egna berättelser samt göra passande bilder till.
 • Vi kommer att se på film.
 • Vi kommer att diskutera i klassen.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Efter avlutat arbetsområde ska du:

 • kunna några likheter och skillnader mellan skapelsemyter från olika delar av världen. 
 • ha förståelse för att det finns olika tankesätt om hur världen skapades. 
 • känna till några grekiska/antika gudar och hjältar. 
 • känna till en grekisk myt så bra att du kan berätta den kortfattat.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att du gör uppgifterna och deltar aktivt vid lektioner och i diskussioner visar du att du når målen för arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: