Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt -18

Skapad 2018-03-06 12:47 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Matematik åk 2
Grundskola F – 3 Matematik
Talområde 1 - 1000 Alla fyra räknesätt och dess samband. Bråkform (del av hel och del av många) Geometri, Jämföra geometriska objekt. Klockans hela, halva och kvarts timmar. Praktiskt matte

Innehåll

Vi ska arbeta med talområdet 1-1000. Addition och subtraktion samt multiplikation och division. Vi lär oss att se sambanden mellan räknesätten och tränar på att skriva egna räknehändelser. Vi tränar både huvudräkning och skriftliga räknemetoder samt på att förklara hur vi kommer fram till vår lösning. 

Multiplikationstabellerna 2, 3, 4 och 5.

Vi kommer också att arbeta med bråkform, att beräkna del av många och del av hel (1/2, 1/3, 1/4)

Kunna beskriva olika  geometriska objekt, 2-d och 3-d. Att kunna jämföra dessa objekt och se på likheter och skillnader.

Linje och sträcka samt räkna ut omkrets och där med att använda linjal. 

Klockans hela, halva och kvarts timmar. 

Vi kommer att arbeta med matte i både tal och skrift samt praktiskt matte med olika enheter inom längd och massa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Taluppfattning (muntligt och skriftligt) VT åk 2

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Mellannivå och högre nivå
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå (Prövas inte på mellannivå och högre nivå om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.)
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Skriftliga uppgifter

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden före/efter
Alla nivåer
Talföljd
Alla nivåer
Tallinje
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå
Storleksordna tal
Lägre nivå och mellannivå
Beräkna addition
Lägre nivå
Beräkna subtraktion
Lägre nivå
Likhetstecknet addition
Alla nivåer
Likhetstecknet subtraktion
Mellannivå och högre nivå
Beräkna multiplikation
Mellannivå och högre nivå
Beräkna division
Högre nivå
Problemlösning
Högre nivå
Uttrycksformer
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: