Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Klockan

Skapad 2018-03-06 13:00 i Förskola i partille (Provskola) Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Barnen började visa intresse för klockan vid matbordet efter julledigheten. Vid måltiderna började de först prata om siffrorna och hur visarna kan röra sig. Det drogs slutsatser om samband mellan siffrorna och dagsrutinerna som mat och när man ska gå hem. Ett Barn föreslår att "vi kan göra ett rum där vi kan ha klockor och böcker om klockan så barnen kan lära sig mer om klockan om de vill"

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Sammanfattning av reflektion v. 1 

Vi sitter vid nya matplatsen då vi möblerat om utifrån förra terminens reflektioner kring lärmiljöer. Några barn och Annkin pratar om klockan. Barnen resonerar om siffrorna och de olika visarna. De funderar på hur visarna rör sig. "Är det så att när den röda visaren har gått ett helt varv flyttar sig den långa visaren ett steg och när den långa visaren har gått ett varv flyttar sig den korta visaren?" Hur fungerar klockan rent mekaniskt? Barnen har god förförståelse för att klockslag heter olika och att man går hem vid en viss tid. Ett barn  föreslår att vi kan göra ett bord där man kan läsa om hur klockan fungerar... (Hon har en klar bild av hur hon tänker sig att man kan utforma miljön och arbeta med ett lärprojekt. Hon kan också förmedla med ord vad hon behöver för att lära sig. Jag tänker att det visar på hennes förväntan på verksamheten och sitt eget inflytande. Våga ta initiativ tex för sig själv och gruppen.)

Hur går vi vidare? Rita klockor som man flytta visarna på? Finns det böcker om tid? Kolla upp detta. Appen scooly klocksgården på iPad. Kolla om det finns nåt på datorn att använda... Olika sätt att mäta tid? Göra timglas och solur så vi kan knyta det till trädgården? Vilka mål vill vi uppnå med detta projekt? Diskutera på SKA kvällen!

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

I våra veckoreflektioner ser vi att barnen visat stort intresse för klockan utifrån några olika områden. Dels det tekniska, Hur fungerar klockan? Vad heter siffrorna? Hur vet man hur lång en minut är?vad är klockan nu? Dels utifrån ett mer filosofiskt perspektiv om hur tid upplevs, varför den känns olika osv.

 

Barnen blir delaktiga genom att vi fångar upp deras intresse och skapar en lärmiljö utifrån deras tankar om hur den ska se ut och på vilket sätt de vill lära sig om klockan. Barnen blir intresserade och engagerade när de känner att vi tar deras intresse på allvar. De blir också intresserade när de ser att någon annan är intresserad, det sprider sig mellan barnen och genom att utnyttja den kraften kan vi fånga fler barns intresse.

 

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

Genom att skapa en lärmiljö utifrån barnens tankar ( se reflektioner v 1) finns det möjlighet att lära om klockan hela dagarna. På onsdag och torsdag jobbar vi mer specifikt med aktiviteter i halvgrupp som de senare kan utforska själva i leken.

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Vi vill att barnen efter det här projektet ska bli medvetna om att de har inflytande i verksamheten och är delaktiga i den demokratiska processen. Barnen ska på ett självklart sätt våga utnyttja sitt inflytande över sitt lärande och verksamheten i stort.

Det är också ett tillfälle att arbeta med "peer tutoring" (att barn lär i samspel med varandra) De barn som snabbt lär sprider till övriga i gruppen.

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

De prioriterade målen är:

Att de barn som vill lära sig klockan ska få göra det.

Att alla barn ska få möjlighet att lära sig siffrorna 1-12 och lite om talraden

Att alla ska få möjlighet att uppleva tid och få fundera kring tid utifrån olika perspektiv

 

- vilken roll har vi pedagoger?

Vi fångar upp barns tankar om tid, skapar aktiviteter som ger möjlighet att utforska tid och siffror på olika sätt. ställer frågor och ger konkreta svar där det behövs eller är möjligt.

Vi vet att några barn har behov av att träna på tex klippa, penngrepp mm och kan ta tillfället i akt att hjälpa och stödja i mindre grupp...

Vi ska samtala med barnen om deras tankar om tid, klockan för att få en djupare förståelse för banens kunnande.

 

- Hur utmanar vi barnen?

 • Utmana barnen i halv och kvart
 • Vad är klockan nu?
 • Låta barnen uppskatta  skillnaden olika tidsbegrepp och vad som är skillnaden mellan tex en stund och strax....

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Genom att arbeta med inflytande på riktigt når vi likabehandlingsplanens mål kring demokrati och inflytande. När vi arbetar med samspelet och tar till vara på barnens olikheter växer också deras respekt för varandras olika kompetenser och de kan se det som styrkor.

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 • Vi tar fram olika material för att göra klockor
 • Laminerade klockor som barnen kan rita med whiteboardpenna på många gånger
 • spela klockspel på ipad och irl
 • visa olika tidtagarur
 • titta på världsklocka för att utmana
 • uppleva 1 minut respektive 5 minuter på olika sätt och i olika situationer
 • hitta böcker om tid och klockan
 • göra starboardrummet och whiteboarden till klockrum
 • samlingar om tid
 • sånger/ramsor om tid klocka?
 • intervjua alla barn om TID

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 

 • med telefonkamera in i blogginlägget om klockan
 • det barnen ritar
 • intervjuerna

Personalen dokumenterar. Sätter upp på väggen ,samtalar med barnen utifrån blogginlägget och bilder och riktiga klockor i rummet...

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: