Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria antiken till romantiken

Skapad 2018-03-06 13:04 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att ägna ett antal veckor åt att fördjupa oss inom västerländsk litteraturhistoria. Momenten kommer att vara uppdelade inom olika områden. Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.

Innehåll

 Längst ner finns matriser med tillhörande kunskapskrav.
Inom momentet kommer vi att:
1) Lära oss om fem litterära epoker och vad som utmärker dem
2) Läsa utdrag och se på filmsnuttar för att illustrera dessa epoker
3) Ha diskussioner baserade på historien, texterna och författarna
4) Välja och läsa en klassiker från valfri epok
5) Göra en redovisning i grupp, där ni blir tilldelade en litterär epok och där ni ska använda presentationstekniska hjälpmedel (powerpoint, prezi o.s.v.)

6) Muntligt: ange paralleller mellan bok och kultur, historia och författare
7) Informationshantering - hur man använder fakta, källor och källhänvisning
En preliminär lektionsplanering är följande:
Lektion 1: Genomgång av temat samt genomgång av Antiken.
Lektion 2: Arbeta med epok 2 och 3: Medeltiden och renässansen
Lektion 3: Arbeta med epok 4 och 5: Upplysningen och Romantiken
Lektion 4: Inledning av grupparbete. Indelningar i grupper samt epoker.
Lektion 6: Arbeta med grupparbete.
Lektion 7: Arbeta med grupparbete.
Lektion 8: Utvärdering och sammanfattning av momentet.

Uppgifter

  • Litteraturhistoriska titlar

  • Sammanfattning av de fem epokerna

  • Grupparbetet

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: