Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmål SFI kurs D Tanum

Skapad 2018-03-06 13:10 i Campus Futura SFI Tanum
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Kursinnehåll och kunskapskrav för SFI kurs D i Tanums kommun.

Innehåll

 

Hörförståelse

Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

· Eleverna lyssnar på texter och dialoger i det aktuella läromediet. Regelbundna hörförståelsetester.

· Eleverna lyssnar på varandra i informella situationer i klassrummet . I mer formella situationer: lyssnar på varandra i samtal om eller muntlig redovisning av olika texter och från media. Instruktioner. Argumentation och diskussion. Ämnen som berör vardags-, samhälls- och arbetsliv.

· Nyhetssändningar på radio och TV. Ordinarie och anpassade, t.ex tidningen 8sidor och radioprogrammet Klartext.

· Eleverna lyssnar på hörförståelseövningar avsedda för kurs D. T.ex. intervjuer och samtal som handlar om hälsa/sjukvård, arbetsliv, boende, resor/semester.

 

Läsförståelse

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-,samhälls- och arbetsliv.

· Eleverna läser och arbetar med texter i det aktuella läromediet. Regelbundna läsförståelsetester.

· Eleverna läser och arbetar med tidningar, t.ex 8sidor.

· Eleverna läser och arbetar med argumenterande texter t.ex insändare.

· Eleverna läser och arbetar med instruktioner och föreskrifter

· Eleverna läser och arbetar med berättande texter, t.ex. brev och skönlitteratur.

 

Muntlig interaktion

Eleven kan medverka i både informella och mer formella situationer i vardags-,samhälls-och arbetsliv.

· Eleverna deltar i samtal och diskussioner under lektionern, i större och mindre grupper. Ämnen som rör vardags-,samhälls-och arbetsliv. Det kan handla om boende, fritid, arbetserfarenheter, barnuppfostran, skolgång m.m. Likheter och skillnader i olika kulturer.

· Eleverna uttrycker och bemöter åsikter med argument.

· Eleverna framför och efterfrågar information.

· Regelbundna tester på muntlig interaktion utifrån läromedlet.

· Eleverna tränar på att anpassa språk efter situation.

 

Muntlig produktion

Eleven kan kommunicera både i informella och mer informella situationer i vardags-,samhälls- och arbetsliv.

· Eleverna berättar om och beskriver aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter. Det kan handla om nyheter, lästa sakprose- och skönlitterära texter.

· Eleverna ger råd och instruktioner.

· Eleverna håller kortare föredrag.

· Muntlig produktion utifrån läromedlet.

 

Skriftlig färdighet

Eleven kan kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

· Eleverna skriver beskrivande texter t.ex beskriver sitt boende, sitt hemland,

· Eleverna skriver redogörande texter t.ex. återberätta om helgen, en resa, studie-och yrkesliv.

· Eleverna skriver argumenterande texter, t.ex. insändare där eleven tar ställning i en fråga.

· Eleverna sammanfattar texter.

· Eleverna skriver regelbundet texter. T.ex. insändare, mejl och brev, arbetsansökan, klagomål, förfrågningar.

· Eleverna skriver egna anteckningar t.ex. när läraren har genomgång.

Matriser

SFI
Kursmål D SFI Heby

Receptiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Höra
Hörförståelse Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Läsa
Läsförståelse Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-,samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A

Produktiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Samtala
Muntlig interaktion Eleven kan medverka i både informella och mer formella situationer i vardags-,samhälls-och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Tala
Muntlig produktion Eleven kan kommunicera både i informella och mer informella situationer i vardags-,samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Skriva
Skriftlig färdighet Eleven kan kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: