Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratursamtal år 8

Skapad 2018-03-06 13:25 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 8 – 9 Svenska
Arbetsområde - Ungdomsklassiker (Upplysningen och Romantiken)

Innehåll

 

Litteratursamtal år 8

 

Arbetsområde - Ungdomsklassiker

 

(Upplysningen och Romantiken)

 

 

 

När man läser böcker öppnas dörrar till nya världar och när man samtalar om en bok i en grupp öppnar sig plötsligt ytterligare dörrar som man inte lagt märke till tidigare.

 

Ni ska nu läsa några klassiker i klassen och diskutera lite olika saker utifrån böckerna i ett litteratursamtal i grupp.

Du ska ha läst färdigt boken, (för en del innebär det t.ex en berättelse om Sherlock Holmes i samlingsboken) fre v. 11 vt-18.

 

Syftet med detta är att du i svenskämnet ska få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

   

  Arbetsområdet innebär att du ska:

  1.Läsa en klassiker.

  2. Ta anteckningar medans du läser som du har nytta av under samtalet.

  3. Studera litteraturhistoria dvs i samtalet kunna berätta om:

 

 • Under vilken tidsepok romanen skrevs?
 • Vilka idéer och tankesätt rådde under den tiden? (Ta hjälp av SO-kunskaperna)
 • Hur var författarens liv?
 • När levde han/hon?
 • Hur speglas detta i romanen? Vilka ”bevis” finns?

 

4. Du ska delta aktivt i ett gruppsamtal om litteraturen och ha ansvar för att leda en del av samtalet.

 

 

 

Du ska under samtalet kunna prata om och diskutera följande områden utifrån din bok och den information du får från de andra i gruppen:

 

 • En kort sammanfattning av din bok.
 • Huvudpersoner/bipersoner.

 

 • Hur beskrivs de?

 • Yttre och inre egenskaper?

 • Förändras de under berättelsens gång?

 

 • Tid.

 

 • Under hur lång tid utspelas händelserna i boken?

 • Årstid?

 • År?

 

 • Miljö.

 

 • Staden/Landet?

 • Överklassliv? Annat?

 

 • Hur speglas författarens liv i boken?
 • Hur speglas samtiden i boken?

 

 • Könsroller? Genusperspektiv? Jämför med din egen tid.

 • Likheter/skillnader för din egen åldersgrupp?

   

   

  Centralt innehåll

  Dessa delar av det centrala innehållet i Läroplanen (Lgr 11) arbetar vi med:

  Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  Att leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen och vad som sagts.

  Skönlitterära texter för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

  Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialog.

  Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

   

   

   Betygskriterier

 

E

C

A

Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: