Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4 - vt 2018

Skapad 2018-03-06 13:40 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia

Nu är det dags att ge sig i kast med medeltiden. Kungar och riddare, pesten, kyrkan, adel, präster, borgare och bönder.... Vi kommer att jobba med hur livet i Sverige och Europa såg ut för människor under den här perioden.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Det här ska du som elev lära dig

 • Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under medeltiden (om kläder, mat, boende, arbete)
 • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, klostret, staden, borgarna och slotten
 • Du ska känna till digerdöden, de fyra stånden, klosterliv, riddare, brott och straff samt vanliga yrken under medeltiden
 • Du ska kunna berätta hur kristendomen påverkade Sverige under medeltiden och vilken inverkan och betydelse det hade
 • Du ska kunna berätta om handel med Europa, Hansan

Begrepp:
Medeltiden
Hansan
Adel, Präster, Borgare och Bönder
förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

* titta på film, göra egna filmer

* läsa och arbeta med historieboken

* problematisera och diskutera likheter och skillnader mellan dagens samhälle och medeltiden 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris i historia åk 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: