Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och Vi

Skapad 2018-03-06 13:41 i Sagoslottet förskola Kungälv
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
På Sagoslottet kommer vi under läsåret 2017/2018 arbeta med det övergripande temat Jag ochVi.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi ser att barnen är nyfikna på vem de är och vilka kompisarna är på förskolan.

Vi upplever att barnen behöver stärka sina relationer inom gruppen.

MÅL

Vårt mål är att barnen skall känna sig trygga på förskolan och sig själva. Att vi ska stärka gemenskapen och vi kan lösa problem och utmaningar tillsammans med varndra.

Vi vill att barnen skall känna sig trygga i sina grupper på förskolan, att de skall känna sig sedda och respekterade.

METOD

För att stärka gruppkänslan kommer vi arbeta med gruppstärkande lekar och aktiviteter som kommer genomföras i helgrupp och i tvärgrupperna. Vi kommer att prata om hur man är en bra kompis och alla människor lika värde.

Genom att synliggöra temat i barngruppen hoppas vi att barnen själva kommer med idéer som för temat framåt.

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för att föra arbete framåt.

DOKUMENTATION

Pedagogerna filmar/fotar aktiviteter som vi ser har koppling till målen. Barnen får själva filma/fota med ipad/iphone på hur vi leker och lär tillsammans.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi värderar löpande under årets gång och skapar nya planeringar under året som vi knyter till denna.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: