Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 8

Skapad 2018-03-06 13:43 i Gammal Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Jordens resurser är inte oändliga. Vi måste lära oss att använda dem i ett fungerande kretslopp för att nå en hållbar ekologisk utveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Mål

Du kommer under några veckor att arbeta med följande mål från "Centrala innehållet i Läroplanen"

  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Så här ska vi arbeta

Du kommer få undervisning kring begreppet hållbar utveckling och exempel på hur olika varors produktion i fattiga länder påverkar deras levnadsförhållanden, ekonomi och miljö. Du kommer få se några korta filmer, samt  diskutera kring Hållbar utveckling. 

Bedömning

Du blir bedömd på din skriftliga uppgift utifrån kunskapskraven i bedömningsmatrisen. 

Uppgifter

Matriser

Hkk
Kunskapskrav i Hkk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: