👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Att leva i närområdet F-1 Vt 18

Skapad 2018-03-06 14:43 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vårt gemensamma tema Att leva i närområdet Innehåller följande delmoment: - Årstider - Djur och växter i närmiljön - Centrala samhällsfunktioner och yrken samt verksamheter i närområdet

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

NO SO
Att leva i närområdet F-1

Matris i ämnet No och So delmoment Att leva i närområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå
Förmågan att beskriva årstidsväxlingarna under ett år
Namnger de fyra årstiderna
Beskriver varje årstids särdrag i naturen
Namnger årstiderna i ordning och beskriver särdragen
Förmågan att beskriva djur och växter i närområdet och deras livscykler.
Namnger några växter och djur som finns i närområdet
Beskriver djur och växter som finns i närområdet
Beskriver några växter och djurs livscykler
Förmågan att berätta om naturen och människan med utgångspunkt i litteratur och konst
Svarar på frågor om natur och människa utifrån litteratur och konst
Deltar i samtal om natur och människa utifrån litteratur och konst
Berättar själv om natur och människa utifrån litteratur och konst
Förmågan att utföra enkla fältstudier och observationer i närområdet
Deltar i lärarledda enkla fältstudier och observationer i närområdet t ex genom att våga prova
Deltar i enkla fältstudier och observationer i närområdet i liten grupp utan vuxen t ex genom att ge förslag till gruppen
Förmågan att beskriva var platser för religionsutövning finns i närområdet
Känner till att det finns speciella platser i närområdet dit människor går för att tillbe sin Gud
Beskriver var platserna finns i närområdet dit människor går för att tillbe sin Gud