Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 3 vt -18

Skapad 2018-03-06 14:53 i Åryds Friskola Karlshamn
Grundskola 3 Matematik
Addition/subtraktion 0 - 100 000 Multiplikation/division med 7 och 9 Längd; m, dm,cm, mm, jämföra kilometer och mil analog tid/digital tid, tid året, datum, almanacka, tabeller och diagram

Innehåll

Addition/subtraktion med med strategier inom talområdet 0 - 100000

Multiplikation/division med 7 och 9, matematisk formulering samt tabell och mönster

Längd; uppskatta, mäta och omvandla decimeter, centimeter och millimeter, jämföra och omvandla kilometer och mil, sannolikhet, problemlösning med tabell och mönster

Tid; analog och digital tid, tidsskillnad i timmar och minuter, året, datum och almanacka, tabeller och diagram, programmering samt problemlösning med tabell och mönster

 

Bedömning sker muntligt och skriftligt efter de genomföra arbetsområdena samt efter skolverkets utskickade material och bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: