Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

B GS 4-9 Jag och världen - Biologi- Djurgrupper, Ekologi

Skapad 2018-03-06 15:04 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Pedagogisk planering inom arbetsområdet djur - stor variation både inom och mellan olika djurgrupper.
Grundsärskola 4 – 9 Naturorienterande ämnen
Det finns betydligt fler djurarter än växtarter. Många djur lever där växter saknas, t.ex. på djupa och mörka havsbottnar. Andra rör sig skickligt i luften. Ekologi? Vad är det! Hur samarbetar olika djur och växter i ekosystem?

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Att få en övergripande bild av hur djurriket är uppbyggt.
Känna till vad alla djur har gemensamt.
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för gruppen.
Känna till olika djurarter och vilken större grupp de tillhör. Vi utgår från Nordens djur.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska  kunna:

 • Beskriva hur olika sorters djur är byggda och hur de lever.
 • Känna igen ett urval av arter och kunna sortera dem i grupper.
 • Ge exempel på djurs anpassningar till sin omgivning och till klimatet.
 • Ge exempel på hur djur, växter och människor påverkar varandra.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med följande djurgrupper:

 • Svampar & nässeldjur
 • Blötdjur & tagghudingar
 • Maskar
 • Kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • Insekter
 • Fiskar
 • Groddjur & kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

Det du kommer få ta reda på är:

 • Kännetecken, Egenskaper
 • Utseende
 • Levnadssätt (hur de lever, föda mm)
 • Förekomst (var de finns)
 • Förökningssätt
 • Andning

Vi kommer att arbeta med:

Ett enkelt ekosystem

Lära oss vad en näringskedja är.

Lära oss om nedbrytare och näringens kretslopp.

Hur olika djur och växter är beroende av varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9

Matriser

NO
NO Kunskapskrav Grundsär år 7-9

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Eleven för också **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

NO
NO kunskapskrav år 4-6 - Grundsärskola

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven ger också **enstaka** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven **bidrar** till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **enkla** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: