Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Two Weeks With the Queen

Skapad 2018-03-06 15:23 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Engelska
Vi läser Two Weeks With the Queen under en treveckorsperiod.

Innehåll

Under tre veckors tid arbetar vi med boken Two Weeks With the Queen. Vi kommer att aktivt arbeta med läsförståelse och ordkunskap. Ni kommer att tvingas tänka mer på vad ni själva tycker när ni läser och förbereder olika uppgifter för att visa er förståelse av texten. Boken har inte många sidor men det gäller att ni planerar er tid väl för att kunna vara med och diskutera boken samt göra tillhörande uppgifter.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Ywo Weeks With the Queen

F
E
C
A
GENOMFÖRA UPPGIFTER
Du har inte planerat ditt arbete och därmed inte hunnit med att läsa det antal sidor du skulle läst till varje vecka.
Du har läst, men inte allt som skulle vara läst varje vecka.
Du har varit ganska väl förberedd vid diskussioner och skrivuppgifter.
Du har varit mycket väl förberedd till diskussioner och skrivuppgifter.
TALA
Du bidrar inte i samtal.
Du kan med kortare meningar bidra vid enstaka tillfällen i samtalet.
Du talar tydligt och med sammanhang samt anpassar till språk till samtalssituationen. Du använder strategier som t.ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.
Du talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang. Du medverkar aktivt i samtalet och löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
LÄSA
Du har inte läst det som krävs till varje vecka.
Du kan läsa texten och visa att du förstår helheten.
Du kan läsa och kommentera texten. Du visar att du förstår helheten och en del detaljer i texten. du kan svara på ett flertal frågor angående textens innehåll.
Du kan läsa och kommentera texten. Du visar att du förstår både helheten, detaljer och budskap i texten. Du kan svara på i stort sett alla frågor rörande textens innehåll och detaljer samt dra egna slutsatser om innehållet.
SKRIVA
Du visar inte att du kan uttrycka dig i skrift på målspråket.
Du kan använda ett enkelt språk för att uttrycka dig på engelska.
Du kan skriva varierat och med sammanhang. Du kan ställa och besvara frågor och du kan anpassa ditt språk till mottagaren.
Du har ett säkert och varierat skriftspråk. Du kan anpassa din framställning för att uppnå olika syften och för att kommunicera med olika mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: