👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner, år 4

Skapad 2018-03-06 15:25 i Jutarumsskolan Halmstad
Vi lär oss om de tre världsreligionerna: kristendom, judendom och islam
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi lär oss om de tre världsreligionerna: kristendom, judendom och islam

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Centralt innehåll

Mål med undervisningen

Mål med arbetsområdet:

  • Du ska ha kunskap om de tre religionernas (kristendomen, judendomen, islam) grundtankar, heliga skrifter, heliga platser, högtider, symboler och levnadsregler.
  • Du ska kunna föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.

Bedömning och arbetssätt

Vi kommer att tillsammans läsa texter om de tre religionerna, svara på frågor och samtala mycket om det vi läser. Stort utrymme i undervisningen ges till elevernas tankar, frågor och reflektioner. Vi kommer även att titta på filmer. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Hur eleven genomför provet samt medverkar under övriga lektioner och visar hur hon/han har uppnått målen ligger till grund för det skriftliga omdömet i religion. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re
  • Centralt innehåll
  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
    Re  4-6