Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik - religion och svenska åk 9

Skapad 2018-03-06 15:27 i Västra skolan Falun
Etik och moral, argumentation skriftligt och muntligt.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om etik och moral samt hur man argumenterar skriftligt och muntligt i och med detta område.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11)

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (re)

 • formulera sig och kommunicera sig i tal och skrift (sv/sva)

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (sv/sva)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (sv/sva)

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och (sv/sva)

 • söka information från olika källor och värdera dessa. (sv/sva, re)

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. (re)

 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. (re)

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. (re)

 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. (re)

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (sv/sva)

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier (sv/sva)

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts (sv/sva)

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka (...), kunskaper och åsikter. (sv/sva)

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer (sv/sva)

 • Hur man citerar och gör källhänvisningar (sv/sva)

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (sv/sva)

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • reflektera över etiska, existentiella och religiösa frågor som har betydelse för dig. (re)

 • få förståelse för olika ställningstaganden i religiösa och etiska frågor. (re)

 • själv ta ställning i en etisk fråga. (re)

 • utveckla förmågan att muntligt och skriftligt argumentera för din åsikt med underbyggda argument och fakta. (re och sv/sva)

 • utveckla förmågan att lyssna aktivt och sätta dig in i andras åsikter (re och sv/sva)

 • utveckla förmågan att förstå, analysera och tolka texter (sv/sva)

 

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer att få

 • lära dig hur en argumenterande uppsats är uppbyggd

 • öva dig i att diskutera och argumentera muntligt

 • kunskaper om etik och moral 

 • leta fakta och argument kring en etisk frågeställning

 • läsa, samtala och diskutera texter

 

Redovisning

 

 • skriftlig argumenterande uppsats om en etisk frågeställning

Bedömning

Det som bedöms är

 • din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar (re)

 • din förmåga att använda etiska begrepp och modeller (re)

 • din förmåga att göra sammanfattningar av olika texters innehåll (sv/sva)

 • din förmåga att skriva en argumenterande text (sv/sva)

 • din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från olika källor (sv/sva)

 • din förmåga att samtala och diskutera i grupp (sv/sva)

 • din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse om ditt valda ämne (sv/sva)

Matriser

Re Sv SvA
Religion, svenska, SVA - etik åk 9

Rubrik 1

Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar (re)
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
din förmåga att använda etiska begrepp och modeller (re)
och kan använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
din förmåga att göra sammanfattningar av olika texters innehåll (sv/sva)
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
din förmåga att skriva en argumenterande text (sv/sva)
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från olika källor (sv/sva)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor
avgränsat
relativt varierat
varierat
din förmåga att samtala och diskutera i grupp (sv/sva)
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som
enkla och till viss del till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
utvecklade och relativt väl för samtalen och diskussionerna framåt
välutvecklade och väl för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem
din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse om ditt valda ämne (sv/sva)
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
välutvecklade väl god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: