Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A kap 4 Problemlösning

Skapad 2018-03-06 16:35 i Jonsboskolan Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet jobbar vi med problemlösning. Du får lära dig olika strategier för att lösa olika problem. Vad har du för nytta av att kunna det? I vardagslivet och i yrkeslivet kommer du att stöta på olika problem. Då måste man ha strategier för att kunna lösa dem. T ex om du ska hålla i en innebandyturnering så måste du kunna räkna ut hur många matcher det blir i en turnering med 5 lag.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Olika strategier för problemlösning: uppskatta och pröva, rita bild, kombinatorik, tabeller, ekvation, hitta mönster.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

Begrepp

uppskatta, kombinatorik, träddiagram, talföljd

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6A kap 4 Problemlösning

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar i multiplikation med flera faktorer
Ex: 4x3x2x1
 • Ma  E 6
Tolkar och följer mönster i talföljder
Ex: Vilket tal kommer sen? 24,20,16,12,___ Hur många vita och gråa kvadrater är det i den femte figuren?
 • Ma  E 6
Tolkar och löser uppgifter med kombinatorik i konkreta situationer
Ex: På hur många olika sätt kan fyra barn bilda en kö? Haida har 2 mössor, 2 tröjor och 3 par byxor. Hur många klädkombinationer kan hon bilda?
 • Ma  E 6
Använder strategin uppskatta och pröva
Ex: En bok och en väska kostar sammanlagt 350 kr. Väskan är 230 kr dyrare än boken. Hur mycket kostar boken?
Använder en strategin rita en bild
Ex: I en klass går 20 elever. 12 av dem håller på med idrott och 9 med dans. 2 av eleverna håller inte på med varken idrott eller dans. Hur många elever håller på med både idrott och dans?
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår och använder begreppen uppskatta, kombinatorik, träddiagram, talföljd
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: