Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - nordiska språk, svenska dialekter och minoritetsspråk

Skapad 2018-03-06 19:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska
Hur pratar våra nordiska grannar? Vad finns det för likheter och skillnader mot svenska? Hur ska vi kunna förstå varandra? Vad har vi för svenska dialekter och minoritetsspråk?

Innehåll

Utgångspunkt

Hur pratar våra nordiska grannar? Varför pratar vi olika i Sverige?  Det är ingenting vi jobbat med tidigare och därför ska du få chans att göra det nu. Som start kommer du att få titta på Youtubeklippet "Vem är bäst #Norden?" för att se hur mycket du förstår.

 Målen

-kunna namnge några olika minoritetsspråk i Sverige.

-känna igen några olika svenska dialekter.

-kunna några norska/danska ord.

-kunna förstå enkel talad och skriven norska/danska.

-kunna resonera om skillnader och likheter mellan språken.

Genomförande

Du kommer att få arbeta med de nordiska språken på olika sätt.

Du kommer att få läsa olika texter och försöka översätta dem samt jämföra dem.

Du kommer att få träna dig i att uttala olika ord på de olika språken.

Du kommer få lära dig om olika minoritetsspråk.

Du kommer få lyssna på olika dialekter och försöka härma dem.

 

Vi kommer bl.a. att använda oss av Skolverkets material "Grannspråk", "Minoritetsspråk" samt övrigt material och tips från Skolverket.

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa din kunskap genom ett muntligt test i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska - nordiska språk

E
C
A
Kunskap om nordiska språk
Du känner igen de nordiska språken och kan ge exempel på ord och fraser från dem. Du visar att du kan förstå en enkel text från ett annat nordiskt land.
Skillnader och likheter mellan nordiska språk
Du kan på ett enkelt sätt resonera om skillnader och likheter mellan de nordiska språken genom att ge konkreta exempel på vad som skiljer språken åt.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om skillnader och likheter mellan de nordiska språken genom att ge konkreta exempel på vad som skiljer språken åt.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera om skillnader och likheter mellan de nordiska språken genom att ge konkreta exempel på vad som skiljer språken åt.
Minoritetsspråk och dialekter
Du kan ge exempel på olika minoritetspråk vi har i Sverige och känner igen några svenska dialekter samt kan föra enkla resonemang om vad som skiljer dessa åt.
Du kan ge exempel på olika minoritetspråk vi har i Sverige och känner igen några svenska dialekter samt kan föra utvecklade resonemang om vad som skiljer dessa åt.
Du kan ge exempel på olika minoritetspråk vi har i Sverige och känner igen några svenska dialekter samt kan föra väl utvecklade resonemang om vad som skiljer dessa åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: