Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidslinjen,jordens och livets utveckling,

Skapad 2018-03-06 19:18 i Vallentuna Internationella Montessoriskola Grundskolor
Vi kommer att utgå från tidslinjen med de olika tidsåldrarna utmärkta.
Grundskola F – 2 Matematik Svenska Historia Bild
Vi kommer att göra en resa från den tid då jorden skapades . Vi kommer att utgå från tidslinjen och arbeta med livets utveckling i hav och på land. Vi kommer bl.a att arbeta med dinosaurier.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial.

Maria Montessori förespråkade att historieundervisningen ska fokusera på mänsklighetens historia, syftet med att utgå från mänsklighetens historia, världshistorien, är att skapa ett medvetande om att vi alla delar samma historia och har mycket gemensamt. Detta är en central del i Montessoris fredsfostran.

 

Innehåll


Vi utgår från vår historiska Tidslinje och kopplar bilder och föremål till varje utvecklingsfas.
Vi kommer att arbeta med jordens historia och livets utveckling och hur livet på jorden har sett ut under några olika tidsperioder.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi Sv Ma Bl
Tidslinjen bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TILLÄMPA KUNSKAPER
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Har vissa grundläggande kunskaper inom livets och jordens uppkomst samt om dinosaurier. Kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Använder sina kunskaper.och kan förklara livets utveckling.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Uttrycker sig begripligt. Använder ett enkelt språk. Gör en egen faktatext.
Använder punkt och stor bokstav.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel faktatext.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om livets uppkomst och om dinosaurier.
Förstår olika typer av texter som handlar om livets uppkomst och om dinosaurier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: